Geplaatst op Geef een reactie

Nieuwe generatie leerkrachten staat klaar

De Verkorte Educatieve Bacheloropleiding kwam bijeen voor het jury-examen van het vak Innovator. Met dit vak willen we ervoor zorgen dat de leerkrachten van de toekomst als echte innovators in het werkveld kunnen stappen. Want leerkracht zijn is veel meer dan lesgeven alleen. Het is steeds inspelen op de vernieuwende elementen die vanuit onderzoek en maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs landen. 

Kwalitatieve stagebegeleiding en stagebeoordeling

Kathleen Rottey ging in haar onderzoeksvraag in op de vraag hoe je op een kwalitatieve wijze aan stagebegeleiding kan doen. Na diepgaand onderzoek rond stagebegeleiding, kwam ze tot een checklist voor kwaliteitsvolle stagebegeleiding en feedback: 

 • Start met een duidelijke stage-visie in je school
 • Leg de stage en de begeleiding vast, net als de manier waarom de beoordeling zal plaatsvinden. 
 • Vertaal vage doelen concreet naar de leerling. Stel specifieke doelen. 
 • Begeleid met een coachende houding volgens het GROW-model. 
 • Beoordeel concreet waarneembaar gedrag. Geef zo snel mogelijk feedback op zaken die je waarneemt. Check of de leerling het begrepen heeft. 
 • Wees empathisch, gericht en eerlijk. Start bijvoorbeeld je stagegesprek met een vraag: ik zie een lach, hoe voel jij je op stage?’.
 • Geef evenveel positieve als negatieve zaken. 

De juiste online tool

De laatste maanden stonden helemaal in het kader van online leren, online tools en digitale leermiddelen. Maar waarom ga je een online tool gebruiken en welke kies je? En wat vinden leerlingen daarvan? Leni Van Eyck ging, omwille van corona, via een beperkte steekproef na welke eigenschappen een goede online toolbox moet hebben en maakte daarmee de Goede Online Toolbox. Een goede online tool:

 • heeft verschillende type vragen, 
 • toont nadien het juiste antwoord, 
 • toont de score van de medeleerlingen,
 • beoordeelt of je juist of fout was, 
 • geeft de score per vraag weer
 • en geeft de juiste antwoorden op het einde.
 • Hoef je niet eindeloos in te loggen. 

Leni wilde met haar mini-onderzoek vooral het selecteren van online tools voor leerkrachten vergemakkelijken en hen motiveren om dit te gebruiken. De resultaten zijn misschien niet representatief op grote schaal, maar desondanks kunnen ze een klasleerkracht aanzetten tot nadenken of uitnodigen om zelf op onderzoek te gaan. 

Verbeteren van leerresultaten door de juiste klasopstelling

30% van de leerresultaten kan verbeteren wanneer de leerkracht bewust omgaat met de plaatsing van de leerlingen. Ine Van Cauter innoveerde verder op UDL om te kijken welke klasopstelling nu het beste werkt voor welke leerling. Want de beste opstelling bestaat immers niet, maar hangt af van verschillende factoren. Doel is om bepaalde leerlingen met de juiste plaatsing een duwtje in de rug te geven. 

Zo blijkt uit onderzoek dat een zwakkere naast een sterkere leerling niet meteen zorgt voor sterkere leerresultaten. De meest gekozen opstelling blijkt dubbel frontaal (dus tafels per twee met het gezicht naar het bord). 

Ine concludeerde haar onderzoek met een aantal concrete tips waar je als leerkracht kan rekening houden voor kinderen met:

 • Concentratieproblemen: zitten het beste per twee. Die opstelling leent zich ook perfect tot een driesporenbeleid. Zet deze leerlingen niet naast het raam. 
 • Autisme: kunnen zowel voor- als achteraan, afhankelijk van de noden. Soms hebben ze liever een goed overzicht en dan zitten ze beter achteraan. Zet deze leerlingen liever niet naast een drukke persoon om prikkels te beperken.

Ine gaf ook enkele concrete tools mee waar je als leerkracht mee aan de slag kan: 

 • Social Shuffle: tool die je leerlingen 4x per jaar van plaats laat verwisselen. Doorheen het jaar zit je als leerling zoveel mogelijk naast kinderen waar je nog niet veel naast hebt gezeten. 
 • Classcharts: in deze tool kan je de verschillende zorgnoden ingeven en kan je daarna automatisch juiste match genereren. 
 • Sometics: door middel van data die je op voorhand ingeeft, geeft de tool de meest effectieve klasopstelling weer. 

Van Google Classroom tot algemeen welzijn

Lise Steenkiste ontdekte tijdens haar opleiding de vele mogelijkheden van Google Classroom en gaf een online demonstratie. Jeroen Susant ging dan meer op zoek naar de maatregelen die je als leerkracht en school kan nemen om leerlingen en ouders in digitale kansarmoede een handje te helpen. 

Een bevlogen Daan De Doncker gebruikte de golden circle van Simon Sinek als basis voor een pleidooi rond flex-uren en flex-leren op school en hoe je leerlingen hier zelfstandiger in kan maken.  Architect Sylvester Vandeweghe ging op onderzoek over de draagkracht bij jonge leerkrachten en de impact van architectuur hierop. Hoe kan ik als jonge leerkracht ervoor zorgen dat ik mijn eigen draagkracht behoud en dat ik er ook anderen over aanspreek? Welke ruimtes dragen hiertoe bij? ­­ En Emmanuel Veys had het dan weer over de voordelen van een meter-/peterschapsproject waarbij leerlingen worden opgevangen door leerlingen van oudere klassen.  

Het is duidelijk dat dit geëngageerde (toekomstige) leerkrachten zijn die nadenken over alle delen van het lesgeven. Met allen één doel: het zo goed mogelijk doen voor de leerlingen. Een nieuwe generatie gemotiveerde en gepassioneerde leerkrachten staat klaar. 

De lerarenopleiding combineren met je werk en/of je gezin? Dat kan. Onze verkorte educatieve bachelor biedt sinds kort de mogelijkheid om in avond- of beperkt dagonderwijs het lerarendiploma binnen te halen. Ook interesse? Surf dan hier naartoe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *