Geplaatst op Geef een reactie

Postgraduaten voor zorgleerkrachten

Vanaf dit jaar biedt de lerarenopleiding Mechelen en Antwerpen enkele nieuwe postgraduaten rond zorg aan. We zijn al jaren gekend voor onze banaba zorgverbreding en remediërend leren. Waarom starten we dan nog met postgraduaten? De vraag kwam vanuit het onderwijs zelf, van leerkrachten en zorgleerkrachten die zich willen specialiseren in zorg op kind- en klasniveau. Daarin ligt dan meteen het verschil met de banaba. Ook daar zetten we, net als in de postgraduaten in op zorg op kind- en klasniveau.  Maar daarnaast gaan we ook kijken hoe we deze zorg op schoolniveau kunnen implementeren. Liesbeth Sterkens is coördinator van de één jaar durende opleidingen die vooral plaatsvinden op zaterdag en dinsdagavond. Ze licht toe. 

Leercoach secundair onderwijs

“Voor de opleiding leercoach focussen we op drie zaken. Allereerst op het verwerven van inzicht in het leerproces, we zoeken uit hoe mensen leren. Leercoaches ondersteunen leerlingen die moeilijkheden hebben met leren. Dat gebeurt over de jaren heen en kan op verschillende manieren: individueel of in groepsverband. Ook het coachende aspect is hierin belangrijk. Een leercoach ondersteunt ook andere leerkrachten om in hun lessen het leren leren meer in te bedden.  Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

8 meest gestelde vragen over DUeL-traject

1. Waar staat DUeL voor?

DUeL staat voor duaal en procesgericht leren binnen de bacheloropleidingen tot leerkracht kleuteronderwijs en leerkacht lager onderwijs. Met duaal leren bedoelen we dat je het leren op de hogeschool combineert met het leren op de werkplek.  De hogeschool en de werkplekschool slaan de handen in elkaar om jou als startende leerkracht, die nog niet over het geschikte diploma beschikt, op te leiden, te ondersteunen en te begeleiden. 

Procesgericht leren betekent dat we jou als student laten leren in de praktijk. Opgedane leerstof ga je effectief uitproberen en oefenen binnen de eigen klas- en schoolcontext.  Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Het vak geschiedenis de goesting geven die het verdient

Samenwerkingtussen Thomas More Mechelen Antwerpen en PXL zet in op bereiken nieuwe eindtermen geschiedenis voor de eerste graad secundair

De lerarenopleidingen van Thomas More en PXL doen samen praktijkonderzoek naar de overgang lager-secundair onderwijs en hoe leerkrachten in de eerste graad het historisch bewustzijn bij hun leerlingen kunnenversterken. Een unieke samenwerking met als doel zoveel mogelijk leerlingen de nieuwe eindtermen geschiedenis (nu historisch bewustzijn) te laten halen.  Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Hoe ist? – Zorg dragen voor studenten én elkaar in tijden van corona

Tine Van Houtven is docente Nederlands en coaching op de lerarenopleiding lager onderwijs bij Thomas More. Momenteel werkt ze van thuis uit om de studenten zo goed mogelijk les te blijven geven en ook voor andere zaken bij te staan. Met twee kinderen van 7 en bijna 9 jaar oud, loopt dat soms wat chaotischer dan ze zou willen. 

“Mijn dochter Stans van bijna 9 is erg zelfstandig. Ze zet ons allen aan tot structuur en een vlotte start van de dag. Zo smeert ze ’s ochtends zelfs al haar boterhammen voor ’s middags en neemt ze die samen met haar thermos mee naar haar kamer (lacht). Onze zoon Mon is dan weer helemaal anders, hij heeft wat meer sturing nodig. In de voormiddag zetten we eerst de kinderen in gang om daarna zelf aan de slag te gaan. Er komen regelmatig hulpvragen van hen binnen, dus werken gebeurt fragmentarisch. In de namiddag zitten de kinderen in onze grote tuin of spelen ze samen binnen en kunnen wij wat langer en beter doorwerken. Thuiswerken gebeurt hier trouwens tussen de Lego en de poppen op de zolderkamer.” Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Word leerkracht Islamitische Godsdienst

Wanneer je al leraar bent, kan je in één jaar het traject Bijzondere Leermeester Islamitische Godsdienst (46 studiepunten) volgen en behaal je zo een extra lesbevoegdheid. Dat kan in dagtraject in Mechelen of in avond-afstandstraject in Antwerpen. Ben je nog geen leraar, maar heb je wel een bachelordiploma op zak? Ook dan kan je leerkracht Islamitische Godsdienst worden. Meer informatie over welke trajecten je dan kan volgen, vind je hier.

Mohamed El Fadili is lector Islamitische godsdienst in Thomas More Antwerpen en Mechelen. Hij geeft de meeste inhoudelijke vakken van de opleiding, zoals onder andere ‘inleiding tot de koranwetenschappen’, ‘geschiedenis en cultuur’ en ‘het leven van Mohamed’. Wij spraken met de gepassioneerde lector over de inhoud van de opleiding en de kansen erna. Lees meer