Geplaatst op Geef een reactie

Van vroedvrouw naar leerkracht

Julie kiest ervoor om na enkele jaren als vroedvrouw te werken, toch haar droom na te jagen. Ze start in 2019 een nieuwe studie waarbij ze een diploma als leerkracht secundair onderwijs zal bekomen.

‘Het was niet makkelijk om deze stap te maken omdat ik wist dat het moeilijk te combineren ging zijn met mijn job. We zijn ook een huis aan het renoveren, dus daar kruipt ook veel tijd in. Toch heb ik nog geen moment spijt gehad van mijn keuze en hoop ik in juni van dit jaar af te studeren’, aldus Julie. Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Wanneer je glas half leeg is

Kathleen Schotte is sinds januari mee verantwoordelijk voor het welzijn van de studenten
van de lerarenopleiding. Ze is het aanspreekpunt voor studenten die nood hebben aan een
babbel of aan concrete hulp.

“Studenten hebben het gevoel dat ze echt verzuipen in het werk. Dat komt elk jaar wel terug
tijdens deze periode van deadlines en stages, alleen zorgt de lockdown ervoor dat het nog
zwaarder doorweegt. Studenten zitten altijd tussen dezelfde vier muren, missen de sociale
contacten en de informele momenten op school. Dan is het moeilijk om je hoofd even uit de
drukte van school te halen.” Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Veranderen van spoor, dat kan! ? Online infomoment op 6 februari van 10 – 14 uur.

Startte je in september een opleiding, maar verliep die niet zoals je had gedacht? Of werk je, maar wil je graag iets anders doen? Wil je een studie die je kan combineren met een job en/of een gezin? Gebeten door onderwijs? Goesting om les te geven aan kleuters, lagere schoolkinderen of tieners en pubers?   

Dan hoef je niet te wachten tot het volgend academiejaar! Schrijf je in, start je eerste les op 15 februari en neem een voorsprong op de richting die je wilt inslaan!  Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Het leercentrum: hart van de campus

Het leercentrum is het hart van de campus. Studenten zitten er samen voor groepswerk of kunnen er rustig alleen studeren. Docenten geven er les, kleuterleerkrachten in spé slaan er aan het knutselen en collega’s Eva en Lene zijn altijd druk in de weer.

Een ruimte met verschillende functies

Op een normale dag heerst er in het leercentrum altijd gezellige bedrijvigheid. De warme plek heeft verschillende ruimtes met elk een eigen inkleding en een eigen functie: “De lounge is ingericht als ontmoetingsruimte. Het is de plek waar je met je medestudenten samenkomt voor bijvoorbeeld groepswerk, of om rustig na te praten tussen de lessen.  We zetten bij Thomas More erg in op sociaal leren en deze ruimte is daar helemaal op voorzien. Ook docenten vinden de weg naar hier:  hier zijn ze korter bij de materialen uit de bibliotheek en bovendien is het ook  zo’n fijne ruimte om les in te geven. De lounge is ook een plek waar je als student in interactie kan gaan met je docent.  Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Ieder kind zijn eigen kracht: 3 tips voor STEM bij kleuters

STEM is een Engels acroniem voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Het is een vak waarbij aandacht is voor onderzoekend en ontwerpend leren en computationeel denken. We kennen STEM vooral in de lagere en de secundaire scholen, maar je kan ook met kleuters en STEM aan de slag. Op Thomas More Mechelen is STEM een keuzevak bij de derdejaars. 

Sandra Loyens is praktijklector Wiskundig denken, OW, Stem, Creatief denken en geeft je drie tips om als kleuterleerkracht met STEM aan de slag te gaan. Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Kleuterklas van de toekomst

GO! Basisschool Het Laerhof

De kleuterklas van de toekomst, hoe ziet die eruit? We spraken erover met twee experten van Thomas More en met een interieurbedrijf. 

Meer doen met minder

Monique Smeets was jarenlang een gepassioneerde kleuterleerkracht en is nu docent en stagebegeleider aan de hogeschool. Barbara De Jonge is leraar, onderwijswetenschapper en lector bij de educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs aan Thomas More Mechelen. Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Later overstappen naar het onderwijs: het kan via het OKOT-traject

De overstap maken vanuit de privé naar het onderwijs: het kan via het OKOT-traject. OKOT staat voor OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten. Ze worden door de VDAB enkel georganiseerd voor hardnekkige knelpuntberoepen waarvoor een onderwijskwalificatie (diploma) noodzakelijk is om toegang te krijgen tot het knelpuntberoep (bv. verpleegkundige, leerkracht). De VDAB werkt hiervoor samen met de opleidingsinstellingen, waaronder dus ook Thomas More. Bij de lerarenopleiding is Leen Hoste het aanspreekpunt/de contactpersoon voor deze studenten.

Leen Hoste: “Onze OKOT-studenten volgen de lessen samen met de reguliere studenten in de opleidingen kleuter, lager en secundair onderwijs. Ze volgen hetzelfde driejarige programma dat 180 studiepunten bedraagt. Sommigen krijgen vrijstellingen op basis van hun reeds behaalde diploma en kunnen hun traject wat sneller afleggen. Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

I-lab als innovatieve blik op digitale mogelijkheden in het onderwijs

Binnenkort opent het nieuwe I-lab op campus Kruidtuin. I van innovatief, immersief en interactief. Het lab is een nieuwe ruimte waar je volop kan experimenteren met VR, AR en computationeel denken. Wij spraken met Koen Mees, Docent Techniek en Mechanica in de lerarenopleiding en coördinator van het I-Lab en het Junior Fablab.

Van vaag idee naar concreet lokaal

“We wilden vooral weg van het idee van een klassiek informaticalokaal met twee rijen pc’s. We wilden kijken naar de toekomst: wat verwachten we dat er staat te gebeuren op het vlak van digitalisering, video en immersive learning  in het onderwijs? Hoe zal die digitale integratie verlopen met andere vakken?  Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Internationalisering @home of naar het buitenland met het postgraduaat International Teacher

De Engelstalige opleiding International Teacher werd vorig jaar opgericht in de lerarenopleiding van Thomas More Mechelen en focust zich op studenten die graag in een internationale context willen werken. Dat kan zowel op een internationale school in België als in het buitenland. Het postgraduaat heeft lesmomenten op dinsdagavond en zaterdag en stages in het eerste en tweede semester. De éénjarige opleiding van 60 studiepunten trekt zowel buitenlandse als Belgische studenten aan. Kim Op de beeck is programma manager. 

Kim Op de beeck: “We richten ons vooral op gediplomeerde leerkrachten. Al werken ook veel internationale scholen in multidisciplinaire teams samen met psychologen en logopedisten bijvoorbeeld. Kandidaten dienen eerst een motivatiebrief en cv op te sturen en dan organiseren we een online Skype-gesprek. Op basis daarvan leg ik de profielen voor aan de directieteams van onze stagescholen en horen ze of ze aan de opleiding mogen starten.” Lees meer