Geplaatst op Geef een reactie

Postgraduaten voor zorgleerkrachten

Vanaf dit jaar biedt de lerarenopleiding Mechelen en Antwerpen enkele nieuwe postgraduaten rond zorg aan. We zijn al jaren gekend voor onze banaba zorgverbreding en remediërend leren. Waarom starten we dan nog met postgraduaten? De vraag kwam vanuit het onderwijs zelf, van leerkrachten en zorgleerkrachten die zich willen specialiseren in zorg op kind- en klasniveau. Daarin ligt dan meteen het verschil met de banaba. Ook daar zetten we, net als in de postgraduaten in op zorg op kind- en klasniveau.  Maar daarnaast gaan we ook kijken hoe we deze zorg op schoolniveau kunnen implementeren. Liesbeth Sterkens is coördinator van de één jaar durende opleidingen die vooral plaatsvinden op zaterdag en dinsdagavond. Ze licht toe. 

Leercoach secundair onderwijs

“Voor de opleiding leercoach focussen we op drie zaken. Allereerst op het verwerven van inzicht in het leerproces, we zoeken uit hoe mensen leren. Leercoaches ondersteunen leerlingen die moeilijkheden hebben met leren. Dat gebeurt over de jaren heen en kan op verschillende manieren: individueel of in groepsverband. Ook het coachende aspect is hierin belangrijk. Een leercoach ondersteunt ook andere leerkrachten om in hun lessen het leren leren meer in te bedden. 

Ten tweede staat een leercoach klaar voor wanneer het leren hapert, zoals bijvoorbeeld bij dyslexie of dyscalculie. De leercoach geeft hier extra ondersteuning. 

Als laatste staat de leercoach ook in voor studieloopbaanbegeleiding. Leerlingen in het secundair onderwijs moeten op verschillende momenten een keuze maken. De leercoach ondersteunt hen hierin zodat de keuze aansluit bij hun interesse en mogelijkheden. Een juiste keuze is belangrijk omdat het ook een groot effect geeft op de motivatie van de leerling.”

Vind hier meer informatie over de opleiding Leercoach secundair onderwijs.

Sociaal-emotionele coach secundair onderwijs

In deze opleiding ligt de focus op de sociale en emotionele ontwikkeling van de tiener, we leren de tiener begrijpen vanuit de recente inzichten rond het puberbrein. We gaan op zoek naar verklaringen voor het gedrag van jongeren en kijken waar er binnen de maatschappij maatschappelijk nog heel wat misvattingen zijn. Vanuit het inzicht rond het puberbrein weten we preciezer wat we van een jongere kunnen verwachten. Het vermogen om grenzen te respecteren, structuur in te bouwen of zich te organiseren is nog niet helemaal ontwikkeld. Jongeren hebben hierbij nog groeigerichte ondersteuning nodig. 

Binnen de opleiding staan we ook stil bij een brede waaier aan problematieken, zoals faalangst, jongeren in scheidingssituaties, jongeren in de rouw, motivatieproblemen, trauma en pesten. We bekijken hoe je binnen een schoolvisie sociaal-emotioneel ondersteunend kan werken en hoe je als school meer kan inzetten op preventie zodat probleemgedrag vermindert.

Studenten hebben in de opleiding ook een vak gezondheidsbeleid. Dat gaat voornamelijk over de ontwikkeling van het zelfbeeld: hoe ondersteunen we jongeren hierin, wat als er haperingen inzitten die uitmonden in eetproblemen, verwondingen, depressieve en suïcidale klachten, zelfverwondingen,.. ? 

Binnen beide postgraduaten gaan we ook dieper in op communicatie met de ouders. In het secundair onderwijs is de afstand tot ouders vaak groter en binnen de opleiding geloven we dat het cruciaal is om ook de ouders in het verhaal mee te nemen. Zo zorgen we ervoor dat we  zowel op school als thuis op dezelfde manier ondersteuning bieden en dezelfde boodschap doorgeven. 

Studenten leggen voor beide opleidingen geen examens af, maar ze werken wel per vak aan een opdracht op school, een praktijkproef. Bij een praktijkproef zou het kunnen dat studenten op verschillende niveaus gaan werken. Enerzijds kijken ze naar de individuele leerling en hoe je die het beste kan ondersteunen, daarnaast kijk je ook in de vakgroep hoe je tot een aanpak komt die alle kinderen ten goede komt.”

Lees hier meer over de opleiding sociaal-emotionele coach secundair onderwijs

Postgraduaat zorgleraar kleuter en lager onderwijs

“Zorgleerkrachten zijn onmisbare radertjes in een school. Loopt het ergens minder goed, heeft er iemand een vraag dan zijn de zorgleerkrachten vaak de eerste aanspreekpunten. Naar hen wordt gekeken om de dingen weer te laten draaien. Ze werken klasondersteunend, zetten in op differentiatie en zijn steeds op zoek naar het bieden van gerichte ondersteuning. De zorgleerkracht is de compagnon van de klasleerkracht en samen zoeken ze uit wat de juiste zorg voor een kind of een klasgroep is. Niet alleen naar de kinderen toe maar ook naar collega’s toe, ligt er een belangrijke rol weggelegd voor de zorgleerkracht.’  

Een zorgleerkracht in het kleuteronderwijs helpt meestal in de hele kleuterschool en werkt flexibel, in verschillende klassen en met verschillende collega’s. Thema’s zijn spelbegeleiding, sociaal-emotionele behoeften, denkontwikkling en taalontwikkeling.

In het lager onderwijs focust de zorgleerkracht op taal, wiskunde en sociaal-emotioneel welbevinden. Daarnaast krijgen zorgleerkrachten ook een coachingspakket om collega’s te coachen en te ondersteunen. 

Zorgleerkrachten zijn doeners. Het zijn leerkrachten die van aanpakken weten, die werk en de zorgen van kinderen zien en daarop kunnen inspelen. Ze zijn empatisch en flexibel, twee erg belangrijke eigenschappen. 

Deze opleiding heet ‘postgraduaat zorgleraar’. Klasleerkrachten zijn de spil in het hele zorgverhaal van hun klas. Ook voor klasleerkrachten die het verschil willen maken in de zorg naar hun kinderen toe, is deze opleiding natuurlijk helemaal geschikt.”

Meer informatie? Surf dan hier naartoe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *