Geplaatst op Geef een reactie

Ieder kind zijn eigen kracht: 3 tips voor STEM bij kleuters

STEM is een Engels acroniem voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Het is een vak waarbij aandacht is voor onderzoekend en ontwerpend leren en computationeel denken. We kennen STEM vooral in de lagere en de secundaire scholen, maar je kan ook met kleuters en STEM aan de slag. Op Thomas More Mechelen is STEM een keuzevak bij de derdejaars. 

Sandra Loyens is praktijklector Wiskundig denken, OW, Stem, Creatief denken en geeft je drie tips om als kleuterleerkracht met STEM aan de slag te gaan. Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Kleuterklas van de toekomst

GO! Basisschool Het Laerhof

De kleuterklas van de toekomst, hoe ziet die eruit? We spraken erover met twee experten van Thomas More en met een interieurbedrijf. 

Meer doen met minder

Monique Smeets was jarenlang een gepassioneerde kleuterleerkracht en is nu docent en stagebegeleider aan de hogeschool. Barbara De Jonge is leraar, onderwijswetenschapper en lector bij de educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs aan Thomas More Mechelen. Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Later overstappen naar het onderwijs: het kan via het OKOT-traject

De overstap maken vanuit de privé naar het onderwijs: het kan via het OKOT-traject. OKOT staat voor OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten. Ze worden door de VDAB enkel georganiseerd voor hardnekkige knelpuntberoepen waarvoor een onderwijskwalificatie (diploma) noodzakelijk is om toegang te krijgen tot het knelpuntberoep (bv. verpleegkundige, leerkracht). De VDAB werkt hiervoor samen met de opleidingsinstellingen, waaronder dus ook Thomas More. Bij de lerarenopleiding is Leen Hoste het aanspreekpunt/de contactpersoon voor deze studenten.

Leen Hoste: “Onze OKOT-studenten volgen de lessen samen met de reguliere studenten in de opleidingen kleuter, lager en secundair onderwijs. Ze volgen hetzelfde driejarige programma dat 180 studiepunten bedraagt. Sommigen krijgen vrijstellingen op basis van hun reeds behaalde diploma en kunnen hun traject wat sneller afleggen. Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Een dag in het leven van een eerstejaarsstudent

Vanaf maandag 21 september starten ongeveer 500 nieuwe studenten op campus Kruidtuin en campus Sint-Andries. Wat kunnen deze nieuwelingen verwachten en hoe ziet deze periode eruit voor hen? We vroegen het aan Ilona Hawrijk, opleidingsmanager Lager Onderwijs. 

In kleine groepen les op de campus

“De eerste week vliegen we er meteen in! In het begin vinden de meeste lessen plaats op de campus. We vinden het belangrijk dat we in die eerste periode onze eerstejaars zo goed mogelijk leren kennen en dat ze ook hun medestudenten voldoende zien. Op die manier weten ze ook dat ze altijd bij ons en hun klasgenoten terecht kunnen voor vragen of bezorgdheden.  Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

I-lab als innovatieve blik op digitale mogelijkheden in het onderwijs

Binnenkort opent het nieuwe I-lab op campus Kruidtuin. I van innovatief, immersief en interactief. Het lab is een nieuwe ruimte waar je volop kan experimenteren met VR, AR en computationeel denken. Wij spraken met Koen Mees, Docent Techniek en Mechanica in de lerarenopleiding en coördinator van het I-Lab en het Junior Fablab.

Van vaag idee naar concreet lokaal

“We wilden vooral weg van het idee van een klassiek informaticalokaal met twee rijen pc’s. We wilden kijken naar de toekomst: wat verwachten we dat er staat te gebeuren op het vlak van digitalisering, video en immersive learning  in het onderwijs? Hoe zal die digitale integratie verlopen met andere vakken?  Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Het inspirerende kleuterlabo

Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden: het kleuterlabo. Onze creatieve, inspirerende plek waar kleuterleerkrachten in spé ten volle kunnen experimenteren, leren en maken. Waar ze spullen kunnen uitlenen om te gebruiken in de klas, waar ze zelf kunnen bijdragen aan de uitleendienst en waar er talrijke workshops plaatsvinden: van handpoppen maken tot timmeren en zagen.

Waar kleuters op bezoek komen en er klasinrichtingen kunnen uitgetest worden. Waar studenten hun eerste stapjes zetten als kleuterleerkracht. Waar ze leren werken met kosteloos materiaal, van wc-rolletjes tot PVC-buizen. Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Hans De Keyser: ‘Ik heb ondervonden hoe alles werkt, nu is het tijd om die kennis over te dragen aan de volgende generaties’

“Als student van de opleiding tot praktijkleerkracht volg ik avondlessen. Die zijn van 19 tot 22 uur ’s avonds. Daar moet je zin in hebben. Ik moet eerlijk zijn: ik heb daar zin in. Elke keer als ik naar daar ga, hoe moe ik ook ben. Ik kan me daar wakker houden, omdat het echt interessant is en ik het allemaal wil leren. 

Ik had niet verwacht dat het zoveel leerstof zou zijn. Ze hebben hun best gedaan om het zo beperkt mogelijk te houden, maar het is echt wel veel. Dat is begrijpelijk. Het moet zo perfect mogelijk overgebracht worden naar de studenten. Dan kan je het niet te gemakkelijk maken. Hier zijn de cursussen ideaal op voorzien. Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Internationalisering @home of naar het buitenland met het postgraduaat International Teacher

De Engelstalige opleiding International Teacher werd vorig jaar opgericht in de lerarenopleiding van Thomas More Mechelen en focust zich op studenten die graag in een internationale context willen werken. Dat kan zowel op een internationale school in België als in het buitenland. Het postgraduaat heeft lesmomenten op dinsdagavond en zaterdag en stages in het eerste en tweede semester. De éénjarige opleiding van 60 studiepunten trekt zowel buitenlandse als Belgische studenten aan. Kim Op de beeck is programma manager. 

Kim Op de beeck: “We richten ons vooral op gediplomeerde leerkrachten. Al werken ook veel internationale scholen in multidisciplinaire teams samen met psychologen en logopedisten bijvoorbeeld. Kandidaten dienen eerst een motivatiebrief en cv op te sturen en dan organiseren we een online Skype-gesprek. Op basis daarvan leg ik de profielen voor aan de directieteams van onze stagescholen en horen ze of ze aan de opleiding mogen starten.” Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Postgraduaten voor zorgleerkrachten

Vanaf dit jaar biedt de lerarenopleiding Mechelen en Antwerpen enkele nieuwe postgraduaten rond zorg aan. We zijn al jaren gekend voor onze banaba zorgverbreding en remediërend leren. Waarom starten we dan nog met postgraduaten? De vraag kwam vanuit het onderwijs zelf, van leerkrachten en zorgleerkrachten die zich willen specialiseren in zorg op kind- en klasniveau. Daarin ligt dan meteen het verschil met de banaba. Ook daar zetten we, net als in de postgraduaten in op zorg op kind- en klasniveau.  Maar daarnaast gaan we ook kijken hoe we deze zorg op schoolniveau kunnen implementeren. Liesbeth Sterkens is coördinator van de één jaar durende opleidingen die vooral plaatsvinden op zaterdag en dinsdagavond. Ze licht toe. 

Leercoach secundair onderwijs

“Voor de opleiding leercoach focussen we op drie zaken. Allereerst op het verwerven van inzicht in het leerproces, we zoeken uit hoe mensen leren. Leercoaches ondersteunen leerlingen die moeilijkheden hebben met leren. Dat gebeurt over de jaren heen en kan op verschillende manieren: individueel of in groepsverband. Ook het coachende aspect is hierin belangrijk. Een leercoach ondersteunt ook andere leerkrachten om in hun lessen het leren leren meer in te bedden.  Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Nieuwe generatie leerkrachten staat klaar

De Verkorte Educatieve Bacheloropleiding kwam bijeen voor het jury-examen van het vak Innovator. Met dit vak willen we ervoor zorgen dat de leerkrachten van de toekomst als echte innovators in het werkveld kunnen stappen. Want leerkracht zijn is veel meer dan lesgeven alleen. Het is steeds inspelen op de vernieuwende elementen die vanuit onderzoek en maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs landen. 

Kwalitatieve stagebegeleiding en stagebeoordeling

Kathleen Rottey ging in haar onderzoeksvraag in op de vraag hoe je op een kwalitatieve wijze aan stagebegeleiding kan doen. Na diepgaand onderzoek rond stagebegeleiding, kwam ze tot een checklist voor kwaliteitsvolle stagebegeleiding en feedback:  Lees meer