Geplaatst op Geef een reactie

Later overstappen naar het onderwijs: het kan via het OKOT-traject

De overstap maken vanuit de privé naar het onderwijs: het kan via het OKOT-traject. OKOT staat voor OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten. Ze worden door de VDAB enkel georganiseerd voor hardnekkige knelpuntberoepen waarvoor een onderwijskwalificatie (diploma) noodzakelijk is om toegang te krijgen tot het knelpuntberoep (bv. verpleegkundige, leerkracht). De VDAB werkt hiervoor samen met de opleidingsinstellingen, waaronder dus ook Thomas More. Bij de lerarenopleiding is Leen Hoste het aanspreekpunt/de contactpersoon voor deze studenten.

Leen Hoste: “Onze OKOT-studenten volgen de lessen samen met de reguliere studenten in de opleidingen kleuter, lager en secundair onderwijs. Ze volgen hetzelfde driejarige programma dat 180 studiepunten bedraagt. Sommigen krijgen vrijstellingen op basis van hun reeds behaalde diploma en kunnen hun traject wat sneller afleggen.

Het zijn trajecten voor niet-werkende werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten door een knelpuntberoep als job te kiezen maar die niet beschikken over het vereiste diploma of de competenties. Heb je minstens een diploma secundair onderwijs, ben je werkzoekend en voel je het lerarenbloed al langer kriebelen, maar is het er nooit van gekomen om eender welke reden? Waag dan nu je kans!”

Geert Van Loo is zo iemand die zijn kans waagt als student in het OKOT-traject. Hij koos na tientallen jaren in de financiële sector voor een carrièreswitch en vormt zich nu om via de opleiding tot leraar Frans in het secundair. 

Geert Van Loo: “Al een aantal jaar geleden stelde ik vast dat mijn toenmalige job mij eigenlijk niet meer kon boeien en ik vreesde dat dat in de toekomst alleen maar erger zou worden. De eigenlijke trigger kwam er door een uitzending van Pano waarin het lerarentekort voor het vak Frans aan de kaak werd gesteld. Er werd onomwonden gesteld dat er in bepaalde klassen geen Frans meer kon worden gegeven bij gebrek aan leerkrachten. Toen de keuze voor een job in het onderwijs ook als een topprioriteit naar voor kwam na een aantal sessies bij een jobcoach heb ik dan beslist in de VDAB-opleiding voor knelpuntberoepen te stappen en terug te gaan studeren.

Ik heb altijd al een uitgesproken interesse (en een zekere aanleg) voor talen gehad, taalvaardigheid is iets waarvoor bij de huidige generatie jongeren niet altijd evenveel aandacht lijkt  te zijn. De mogelijkheid op een combinatie tussen zelf voltijds met taal bezig kunnen zijn en tegelijkertijd jongeren op dat vlak iets te kunnen bijbrengen, sprak mij enorm aan, in elk geval genoeg om de sprong te wagen.”

Het traject is een voltijdse opleiding waar je buiten de lessen nog heel wat leerstof zelfstandig moet verwerken. Je krijgt daarnaast ook bijkomende taken en opdrachten. 

Leen Hoste: “Alle taken en lessen combineren met een gezin is een waar huzarenstukje. Maar met een goede voorbereiding, de nodige inzet en doorzettingsvermogen en de ondersteuning van je omgeving is dat zeker haalbaar. Je moet met andere woorden zeer gemotiveerd zijn, vandaar dat de VDAB vooraf de kandidaten grondig screent.

Geert Van Loo: “Het komt er op aan zelf veel tijd en inspanningen aan de opleiding te willen en te kunnen spenderen en mede daardoor is de steun en het begrip van de onmiddellijke omgeving van groot belang! Ik heb het geluk dat zowel mijn vrouw als onze  (reeds oudere) kinderen van bij het begin achter mijn keuze stonden, maar zelfs dan klopt de boodschap wel die bij de infovergadering en het intakegesprek van de VDAB werd gegeven: de werklast valt echt niet te onderschatten, ook in het weekend moet er voortdurend gewerkt worden.

Enerzijds hoop ik dat de stap naar een onderwijsomgeving zelfs op latere leeftijd vlot kan verlopen, anderzijds is er ook nog een mate van onzekerheid. Zo denk ik dat het een hele uitdaging zal zijn om op ICT-vlak meteen mee te draaien en vrees ik ook een klein beetje voor het gebrek aan populariteit van het Frans bij de leerlingen. Ik zou het geweldig vinden als het mij zou lukken daar bij sommigen toch verandering in te brengen.”

Leen Hoste: “De finaliteit van een OKOT-opleiding is steeds werken. Aangezien de VDAB de opleiding financiert, engageert de student zich om, eenmaal afgestudeerd, de vacatures, aangeboden via de VDAB, in te vullen. Al onze OKOT-studenten die de eindmeet haalden, zijn intussen aan het werk.

Deze opleiding is zo bijzonder omdat ze werkzoekenden de kans biedt kosteloos een opleiding te volgen en een diploma in een knelpuntberoep te halen. Zo kunnen ze hun loopbaan een nieuwe wending geven en aan de slag gaan in het mooiste beroep ter wereld.” 

Geert Van Loo: “Tenslotte nog dit: in de Hogeschool zelf, zowel bij het personeel als bij de jongere medestudenten, merk je veel sympathie en waardering, wat zeker in mijn geval voor een extra motivatie zorgt.”


Wist-je-dat:

  • Het al het derde jaar is dat de lerarenopleiding van Mechelen OKOT-trajecten organiseert? Het is een succesvol concept, want op drie jaar tijd is het aantal studenten meer dan verdrievoudigd.
  • We dit jaar 60 OKOT-studenten hebben? 12 voor kleuteronderwijs, 7 voor lager onderwijs en 41 voor secundair onderwijs.
  • De oudste student 56 is en de jongste 22?
  • Met slechts 20% de mannen, net zoals bij het lerarenkorps, ook hier jammer genoeg ondervertegenwoordigd zijn? 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *