Geplaatst op Geef een reactie

Hoe ist? – Zorg dragen voor studenten én elkaar in tijden van corona

Tine Van Houtven is docente Nederlands en coaching op de lerarenopleiding lager onderwijs bij Thomas More. Momenteel werkt ze van thuis uit om de studenten zo goed mogelijk les te blijven geven en ook voor andere zaken bij te staan. Met twee kinderen van 7 en bijna 9 jaar oud, loopt dat soms wat chaotischer dan ze zou willen. 

“Mijn dochter Stans van bijna 9 is erg zelfstandig. Ze zet ons allen aan tot structuur en een vlotte start van de dag. Zo smeert ze ’s ochtends zelfs al haar boterhammen voor ’s middags en neemt ze die samen met haar thermos mee naar haar kamer (lacht). Onze zoon Mon is dan weer helemaal anders, hij heeft wat meer sturing nodig. In de voormiddag zetten we eerst de kinderen in gang om daarna zelf aan de slag te gaan. Er komen regelmatig hulpvragen van hen binnen, dus werken gebeurt fragmentarisch. In de namiddag zitten de kinderen in onze grote tuin of spelen ze samen binnen en kunnen wij wat langer en beter doorwerken. Thuiswerken gebeurt hier trouwens tussen de Lego en de poppen op de zolderkamer.”

Meer telefonische gesprekken

“Ik telefoneer veel meer dan vroeger met individuele studenten. Je merkt toch dat er veel onrust is bij de studenten. Ze hebben vaak het gevoel dat er een berg werk op hen afkomt. Tussentijdse deadlines, online lessen en taken: sommigen verliezen zich er helemaal in. Wanneer ik merk dat ze stress ervaren of dat ze niet meer mee zijn, bel ik ze op. Kenmerkend aan onze opleidingen zijn de groepswerken. Samenwerken is nu veel minder evident dan anders en dus zijn er al eens frustraties. Ik probeer ook daar tussenbeide te komen en mee te denken. 

Je merkt dat hun sociaal vangnet van medestudenten nu gedeeltelijk is weggevallen. Problemen waar ze anders mee naar hun vrienden zouden stappen, komen nu soms bij ons terecht. Van een mentaal dipje tot moeilijke thuissituaties: we bieden een luisterend oor en kijken wat we kunnen doen. 

We krijgen ook regelmatig feedback van de studenten, wat kan er beter en wat werkt er wel? Die bedenkingen zijn erg nuttig voor ons en helpen ons om bij te sturen.”

Evalueren van de essentie

Voor de evaluaties bepaalden we per vak de essentie en bekeken we dan wat dat betekende voor de evaluatie. Voor mijn vak Nederlands laat ik de studenten normaal elke jaar wat kinderenboeken bestuderen. Maar nu de bibliotheken dicht zijn, zou dat te moeilijk worden, dus schrapten we dat. En bekijken we hoe we die leerstof volgend jaar kunnen opvangen. Al gaat dat natuurlijk makkelijker voor eerstejaars dan voor derdejaars.

We zoeken ook mee naar alternatieven voor de stages die normaal zouden plaatsvinden, zoals ondersteuning bieden in het online lesgeven. Al hopen we dat een deel van de stages van de tweedejaars in september nog mag gegeven worden.

De eerste dagen na de paasvakantie waren we pioniers voor het uittesten van online examens, zowel mondeling en schriftelijk. Dat was gelukkig voor een themavak, dat ik samen met andere docenten geef. We hebben dit als een team voorbereid. En ook al was het nieuw voor iedereen, je merkte meteen dat sommigen goed zijn met de technologische kant en iedereen mee op sleeptouw nemen. Tussen de docenten is er veel samenwerking en solidariteit. Iedereen werkt hard en gedreven om de studenten zo goed mogelijk te helpen. 

Dat mondelinge examen zorgde ook voor enkele grappige momenten. Zo moesten studenten ons voor hun examen eerst hun kamer laten zien. Daarbij excuseerden sommigen zich voor de rommel of het niet opruimen. Iedereen gaat er met de nodige humor en luchtigheid mee om. We redden het wel!”

Iedere situatie is anders

“Ik merk dat veel studenten buiten de school ook nog veel bezig met hun studentenjob of hobby’s, zoals online dansles geven of werken in de supermarkt. Al is het soms allemaal samen gewoon te veel. Iedereen weet dat structuur en planning helpen om een efficiënt werkritme aan te houden, maar ieders thuissituatie is zo anders dat dat niet altijd evident of gemakkelijk is. Het is voor jongeren ook niet vanzelfsprekend om dat plots allemaal zelf uit te zoeken.

Zo beslisten wij als docenten in het begin om de online lessen op het online platform Canvas te plaatsen, zodat studenten ze zelf konden inplannen in hun dagschema. Maar de studenten lieten ons weten dat ze soms niet de discipline hadden om de lessen te volgen op die manier. Nu opteren we voor een tussenoplossing: een online ppt, gevolgd door een live les.”

Een blik op de toekomst

“Ik kijk uit naar een versoepeling van de maatregelen. En dan in eerste instantie dat mijn eigen kinderen terug naar school kunnen (lacht). Zodat ik me nog eens goed kan concentreren en zodat ik de online examens die eraan komen, kan doen zonder dat er een kind in beeld springt. En verder in de toekomst kijk ik uit naar de informele contacten tussen de collega’s. Op een terrasje in de zon. Voorlopig worden die echter vervangen door onze digitale koffiepauzes op vrijdagmiddag. We leuken die pauzes op met een quiz. Zo deden we al een werkplek- en een babyfoto-quiz. We moesten dan een foto doorsturen en kregen op vrijdagochtend de quiz doorgestuurd. Tijdens de koffiepauze overlopen we dan samen de goede antwoorden en wordt de winnaar bepaald. Hilariteit verzekerd!”

Tine werkt aan een handboek voor de didactiek van Nederlands: ‘Volop taal – Didactiek Nederlands voor het lager onderwijs’. Dat doet ze in opdracht van de uitgeverij Borgerhoff en Lamberigts, samen met een aantal andere vakcollega’s van andere hogescholen: “het is erg fijn dat je met aantal collega’s een jaar lang intensief inhoudelijk werk met elkaar te verrichten.” Het boek is normaal klaar tegen volgend academiejaar en is in eerste instantie geschreven op maat van de studenten. Het wordt een handboek dat je de hele opleiding en hopelijk daarna kan meenemen. We’ll keep you updated!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *