Geplaatst op Geef een reactie

8 meest gestelde vragen over DUeL-traject

1. Waar staat DUeL voor?

DUeL staat voor duaal en procesgericht leren binnen de bacheloropleidingen tot leerkracht kleuteronderwijs en leerkacht lager onderwijs. Met duaal leren bedoelen we dat je het leren op de hogeschool combineert met het leren op de werkplek.  De hogeschool en de werkplekschool slaan de handen in elkaar om jou als startende leerkracht, die nog niet over het geschikte diploma beschikt, op te leiden, te ondersteunen en te begeleiden. 

Procesgericht leren betekent dat we jou als student laten leren in de praktijk. Opgedane leerstof ga je effectief uitproberen en oefenen binnen de eigen klas- en schoolcontext. 

Praktijklector Monique Smeets legt uit waar DUeL voor staat

2. Werk ik dan in de school? 

Ja. Ofwel sta je momenteel al voor een klasgroep ofwel start je ten laatste in je eigen klasje in september. Je bent dus als klasleerkracht (in uren leraar) in de werkplekschool  tewerkgesteld voor minimum 60% en maximum 80%.

Docent en stagebegeleider Elke Van Grimbergen geeft meer uitleg over hoe dit er concreet uitziet voor jou

3. Wat betekent het DUeL traject als DUeL student voor het komende schooljaar?

Je bent al werkzaam in een school of je start in september in je eigen klasje. Voor de opleiding kleuteronderwijs kan je je vrijmaken op woensdag. Voor de opleiding lager onderwijs ben je klasvrij op vrijdag. Deze dagen heb je nodig om aan opdrachten te werken, lessen op de hogeschool bij te wonen, deel te nemen aan intervisiemomenten of coachsessies, te gaan observeren in andere klassen, je in te lezen in interessante methodieken of praktijken, …  De opdrachten bereid je voor in functie van jouw eigen klas, steeds met de bedoeling om aan een positief klasklimaat en een krachtige leeromgeving te bouwen.  Je wordt in de werkplekschool ondersteund en opgevolgd door een mentor. Op de hogeschool volg je lessen bij vakdocenten en praktijklectoren en word je opgevolgd door een DUeL-begeleider.

Praktijklector Monique Smeets legt uit wat deze opleiding concreet betekent

4. Wat betekent het DUeL traject als directie voor het komende schooljaar?

Heb je leerkrachten in jouw team die nog niet over het vereiste diploma beschikken of wil je vanaf september iemand zonder lerarendiploma aan de slag laten gaan in één van jouw klassen? Dan kunnen zij via het DUeL traject het gewenste diploma behalen. Hierbij werken we  als hogeschool, werkplekschool en student nauw samen. 

Als directeur stel je de leerkracht in opleiding voor minimaal 60 % en maximaal 80% aan in uren leraar. Je maakt hem of haar klasvrij op woensdag in het DUeL traject voor kleuteronderwijs of op vrijdag in het DUeL traject voor lager onderwijs.  Je zorgt voor een mentor die de werkstudent kan coachen en ondersteunen en staat open voor een intense samenwerking met de hogeschool.

Vanuit de hogeschool krijgen deze leerkrachten belangrijke inhouden aangeboden, die ze in pratijkgerichte opdrachten moeten verwerken en ook effectief dienen te realiseren in de klas. Daarnaast ontvangt de leerkracht-in-opleiding begeleiding op maat binnen de eigen klascontext van een toegewezen DUeL begeleider.

Docent en stagebegeleider Elke Van Grimbergen vertelt wat dit voor jou als directie kan betekenen.

5. Hoe word ik geëvalueerd?

Er zijn geen typische schriftelijke examens waarbij je de theorie dient te kunnen produceren. Wel dien je de geziene inhouden in te kunnen zetten bij het uitwerken van je opdrachten. Deze opdrachten zijn altijd praktijkgericht. Aan de hand hiervan zorg je voor een positief klasklimaat en breng je krachtige leeromgevingen in de eigen klas tot stand. 

Daarnaast doe je heel wat werkervaring op. Jij, de mentor en hogeschool beslissen samen wanneer je klaar bent om bepaalde competenties te evalueren en een volgende fase kan aanvangen.

Via een groeiboek en mondelinge toelichting neem je ons mee doorheen je gemaakte groeiproces, je persoonlijke visie en toekomstige leerdoelen.

Praktijklector Monique Smeets geeft duiding bij de evaluatie

6. Hoe word ik begeleid?

Vanuit de hogeschool worden inhoud/leerstof aangereikt via verschillende contactmomenten, diverse werkvormen en online cursusmateriaal. Regelmatig wordt er tijd vrij gemaakt om ervaringen samen te delen via intervisiemomenten. Daarnaast wordt er jou een Duel-begeleider aangewezen. Deze coacht en begeleidt jou doorheen het hele traject. Bij hem/haar kan je dus altijd terecht voor al je vragen.

Op de werkplek krijg je een mentor toegewezen. Deze kan je wekelijks observeren en feedback geven. Daarnaast ondersteunt hij/zij je ook bij het uitproberen van nieuwe werk- of organisatievormen, het uitwerken van opdrachten …

Docent en stagebegeleider Elke Van Grimbergen over de begeleiding die je krijgt

7. Wat heb ik nodig om te starten?

Om het Duel-traject kleuteronderwijs aan te kunnen vangen, beschik je ofwel over een master- of bachelorsdiploma ofwel over het diploma kinderverzorging, niveau secundair onderwijs.

Om de opleiding lager onderwijs te kunnen starten, beschik je al over een ander master- of bachelordiploma.

Daarnaast is vooral je motivatie en een goede portie doorzettingsvermogen van belang. 

Praktijklector Monique Smeets vertelt wat je nodig hebt om te kunnen starten in het traject

8. Wat houdt het LIO-statuut in en wat zijn de voordelen?

Op onderwijs Vlaanderen kan je enige toelichtingen omtrent het LIO-statuut terugvinden.

Een LIO-statuut is altijd een gunst van je werkgever die per academiejaar opnieuw bekeken wordt.  Je kan max. 5 jaar als LIO aangesteld worden binnen een onderwijsinstelling.  Indien ja als LIO wordt aangenomen kom je in een iets hogere loonschaal terecht. 

Om in aanmerking te komen sluit de lerarenopleiding een overeenkomst met jou en de onderwijsinstelling(en) waarin je bent aangesteld. Binnen deze overeenkomst wordt de rol van de onderwijsinstelling, de leraar-in-opleiding en de lerarenopleiding, alsook de begeleiding en de evaluatue van de leraar-in-opleiding vastgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *