Geplaatst op Geef een reactie

Veranderen van spoor, dat kan! ? Online infomoment op 6 februari van 10 – 14 uur.

Startte je in september een opleiding, maar verliep die niet zoals je had gedacht? Of werk je, maar wil je graag iets anders doen? Wil je een studie die je kan combineren met een job en/of een gezin? Gebeten door onderwijs? Goesting om les te geven aan kleuters, lagere schoolkinderen of tieners en pubers?   

Dan hoef je niet te wachten tot het volgend academiejaar! Schrijf je in, start je eerste les op 15 februari en neem een voorsprong op de richting die je wilt inslaan!  Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Het leercentrum: hart van de campus

Het leercentrum is het hart van de campus. Studenten zitten er samen voor groepswerk of kunnen er rustig alleen studeren. Docenten geven er les, kleuterleerkrachten in spé slaan er aan het knutselen en collega’s Eva en Lene zijn altijd druk in de weer.

Corona: enkel op afspraak

“Momenteel zijn we nog steeds bereikbaar, wel enkel op afspraak: op maandag en woensdag kan je na reservatie materiaal uitlenen, inleveren en printen. Het is erg jammer dat het hele sociale aspect, dat zo belangrijk is op onze campus, nu wegvalt. We proberen dat op te vangen door het online aanbod op het Studentenportaal en door studenten online tegemoet te treden, maar uiteraard missen we de studenten.” Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

De studentenraad: brug tussen studenten en personeel

De studentenraad stelt voor…

De studentenraad van Thomas More Campus Kruidtuin bestaat iets meer dan vijf jaar en telt dit jaar 12 leden. Maar wat doet een studentenraad eigenlijk en waarvoor kan jij een beroep doen op hen? Wij praten met Wannes en Kwinten (BASO), beiden vrijwillige leden van de studentenraad. 

Aanspreekpunt voor alle studenten 

“De studentenraad is een aanspreekpunt voor alle studenten die de lerarenopleiding volgen in Mechelen. We vormen de link tussen hen en docenten of ander personeel. Zo gaan we regelmatig in gesprek met de opleidingshoofden en unitmanager. Stel dat er studenten iets willen organiseren op school, zoals bv meer groen in de klaslokalen, maar ze weten niet goed hoe daaraan te beginnen: dan kunnen ze dat aankaarten bij ons. Wij bekijken dan of dit echt een meerwaarde is en leggen het dan voor aan de opleidingshoofden of de diensten die zich daarmee bezighouden.   Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

4 tips om deze periode door te komen

1.   Durf spreken tegen je docent

Durf je docent aan te spreken als je een probleem hebt. Zowel wanneer je iets niet begrijpt als wanneer je werklast te hoog is en je graag uitstel wilt van een taak bijvoorbeeld. 

Docenten zijn ook maar mensen én ze worden bovendien betaald om terug te spreken, wees dus niet bang. Bovendien kunnen docenten je probleem niet oplossen als ze niet weten dat het een probleem ís.  Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Ieder kind zijn eigen kracht: 3 tips voor STEM bij kleuters

STEM is een Engels acroniem voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Het is een vak waarbij aandacht is voor onderzoekend en ontwerpend leren en computationeel denken. We kennen STEM vooral in de lagere en de secundaire scholen, maar je kan ook met kleuters en STEM aan de slag. Op Thomas More Mechelen is STEM een keuzevak bij de derdejaars. 

Sandra Loyens is praktijklector Wiskundig denken, OW, Stem, Creatief denken en geeft je drie tips om als kleuterleerkracht met STEM aan de slag te gaan. Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Kleuterklas van de toekomst

GO! Basisschool Het Laerhof

De kleuterklas van de toekomst, hoe ziet die eruit? We spraken erover met twee experten van Thomas More en met een interieurbedrijf. 

Meer doen met minder

Monique Smeets was jarenlang een gepassioneerde kleuterleerkracht en is nu docent en stagebegeleider aan de hogeschool. Barbara De Jonge is leraar, onderwijswetenschapper en lector bij de educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs aan Thomas More Mechelen. Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Later overstappen naar het onderwijs: het kan via het OKOT-traject

De overstap maken vanuit de privé naar het onderwijs: het kan via het OKOT-traject. OKOT staat voor OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten. Ze worden door de VDAB enkel georganiseerd voor hardnekkige knelpuntberoepen waarvoor een onderwijskwalificatie (diploma) noodzakelijk is om toegang te krijgen tot het knelpuntberoep (bv. verpleegkundige, leerkracht). De VDAB werkt hiervoor samen met de opleidingsinstellingen, waaronder dus ook Thomas More. Bij de lerarenopleiding is Leen Hoste het aanspreekpunt/de contactpersoon voor deze studenten.

Leen Hoste: “Onze OKOT-studenten volgen de lessen samen met de reguliere studenten in de opleidingen kleuter, lager en secundair onderwijs. Ze volgen hetzelfde driejarige programma dat 180 studiepunten bedraagt. Sommigen krijgen vrijstellingen op basis van hun reeds behaalde diploma en kunnen hun traject wat sneller afleggen. Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

Een dag in het leven van een eerstejaarsstudent

Vanaf maandag 21 september starten ongeveer 500 nieuwe studenten op campus Kruidtuin en campus Sint-Andries. Wat kunnen deze nieuwelingen verwachten en hoe ziet deze periode eruit voor hen? We vroegen het aan Ilona Hawrijk, opleidingsmanager Lager Onderwijs. 

In kleine groepen les op de campus

“De eerste week vliegen we er meteen in! In het begin vinden de meeste lessen plaats op de campus. We vinden het belangrijk dat we in die eerste periode onze eerstejaars zo goed mogelijk leren kennen en dat ze ook hun medestudenten voldoende zien. Op die manier weten ze ook dat ze altijd bij ons en hun klasgenoten terecht kunnen voor vragen of bezorgdheden.  Lees meer

Geplaatst op Geef een reactie

I-lab als innovatieve blik op digitale mogelijkheden in het onderwijs

Binnenkort opent het nieuwe I-lab op campus Kruidtuin. I van innovatief, immersief en interactief. Het lab is een nieuwe ruimte waar je volop kan experimenteren met VR, AR en computationeel denken. Wij spraken met Koen Mees, Docent Techniek en Mechanica in de lerarenopleiding en coördinator van het I-Lab en het Junior Fablab.

Van vaag idee naar concreet lokaal

“We wilden vooral weg van het idee van een klassiek informaticalokaal met twee rijen pc’s. We wilden kijken naar de toekomst: wat verwachten we dat er staat te gebeuren op het vlak van digitalisering, video en immersive learning  in het onderwijs? Hoe zal die digitale integratie verlopen met andere vakken?  Lees meer